Rabu, 21 November 2012

0 5 Fase Tanda - Tanda Zaman Menurut Islam


Kehidupan di dunia ini mulai dari kehidupan Nabi Adam hingga hari kiamat terbagi atas lima fase zaman, yaitu:
  1. Zaman Nubuwwah, zamannya para nabi, yaitu semenjak Nabi Adam hingga zaman Nabi Penutup, Rasulullah Muhammad SAW.

  2. Zaman Khalifah, yaitu zaman khulafurrasyidin, Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, Radiallahu Anhum.

  3. Zaman Al Mulk, yaitu zaman para raja, berakhir seiring runtuhnya Daulah Ustmaniyyah.

  4. Zaman Jababirah, yaitu zaman liberalisme, zaman dimana manusia pada umumnya menginginkan kebebasan seluas-luasnya.

  5. Zaman Khilafah ‘ala Minhajul Nubuwwah, zaman dimana wujudnya kembali suasana kehidupan sebagaimana kehidupan di zaman Muhammad Rasulullah SAW dan Sahabat-sahabatnya.
Saat ini kita hidup di zaman terakhir,  sadar atau tidak, tanda-tanda zaman Khilafah ‘ala Minhajul Nubuwwah telah terasa.
Ikut berperan atau tidak dalam proses kembalinya zaman itu, zaman itu pasti tiba.

sumber : www.kompasiana.com

0 komentar:

Posting Komentar

 

ekoqren Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates